Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

EKO-vallen avkastar väl

Vallen är den gröda som idag dominerar den ekologiska odlingen. 25 procent av den skördade vallen var 2003 ekologiskt odlad och cirka 30 procent av den totala arealen är ansluten till miljöstödet för ekologiska produktionsformer. När det gäller hektaravkastningen är det mindre skillnader mellan ekologisk och konventionell odling av slåttervall än vad det är för de övriga grödorna. 2003 odlades det 278 000 hektar betes- och slåttervall i Sverige, skriver SCB på sin hemsida.

2004-08-24