Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

1100 hektar ekologiska oljeväxter 2003

Höstraps är den gröda som dominerar den ekologiska produktionen av oljeväxter. Ifjol skördades 1600 ton ekologisk höstraps, varav cirka hälften skördades i västra Götalands län. Totalskörden av raps och rybs från arealer med miljöstöd för ekologiska produktionsformer har av SCB beräknats till 2 000 ton, vilket motsvarar två procent av landets totala skörd av raps och rybs. I stort sett är hela produktionen certifierad för försäljning som ekologiska produkter. Medelskörden för den ekologiskt odlade höstrapsen var 2,0 ton per hektar jämfört med konventionell skörd som gav 2,9 ton.

2004-08-19