Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

70 000 ton eko-vete odlades i Sverige 2003

2003 odlades det 14190 hektar ekologiskt höstvete i Sverige av sammanlagt 324 lantbruksföretag. Bäst ekologisk höstveteskörd fick man ifjol i Uppsalaområdet. I Uppsalaområdet snittade lantbruksföretagarna 3,4 ton per hektar. Medelskörden i landet av ekologsikt höstvete var ifjol 3,1 ton per hektar, jämfört med 5,7 ton för konventionellt odlat höstvete. Totalt skördades 44 000 ton ekologiskt höstvete. Av ekologiskt vårvete odlades det 8560 hektar och det skördades totalt 25 500 ton i landet. Medelskörden för ekologiskt vårvete var knappt 3 ton per hektar, skriver SCB på sin hemsida. I år spås skörden bli cirka 10 procent högre än ifjol samt att det tillkommit ekologisk areal. Enligt ekowebs bedömning borde skörden av ekologiskt vete i Sverige i år kunna landa kring 80 000 ton.

2004-08-16