Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Produktion av KRAV-godkänt kraftfoder i Roma

Under sommaren har 1000 hektar ekologisk vall skördats på Gotland vid 10 olika lantbruksföretagare. Den skördade vallen håller just nu på att processas till eko-pellets i den gamla nedlagda sockerfabriken i Roma. Eko-pelletsen säljs sedan som KRAV-godkänt kraftfoder till främst ekologisk mjölkbönder runt omkring i Sverige. Lantmännen är Ekokrafts största kund och köper merparten av årets produktion. – Totalt räknar Ekokraft med att producera 1300 ton eko-pellets under 2004. Framöver hoppas Ekokraft även att kunna sälja eko-pelletsen som hästfoder, säger Svante Bendelin, VD Ekokraft.

2004-08-12