Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

KRAV funderar på nytt avgiftssystem

KRAV ser nu över sitt avgiftssystem. Detta för att hitta nivåer på KRAV-avgifterna som är hållbara i längden och som underlättar utvecklingen av den ekologiska marknaden. Idag finns det inget tydligt samband mellan avgifterna som KRAV-anslutna betalar och kostnaderna som KRAV har för att utföra sina kontroller. I praktiken subventionerar förädlingsindustrin en stor del av kostnaderna för kontroll och certifiering av små producenter. Översynen innebär att KRAV-anslutningen kan bli dyrare för de små KRAV-anslutna producenterna, skriver KRAV på sin hemsida. KRAV önskar också att en större del jämfört med idag av KRAVs intäkter skulle kunna komma från fasta intäkter istället för röliga.

2004-08-02