Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Eko-projekt får EU-pengar

Ett projekt rörande hur produktionen av ekologiska livsmedel kan förbättras kommer att genoföras med ekonomiska medel från europakomissionen. Syftet med projektet är att öka säkerheten, produktiviteten och kvaliteten inom den ekologiska livsmedelsproduktionen i Europa. Projektet sträcker sig över 5 år och kommer att få 18 millioner euro, motsvarande 165 millioner SEK för att undersöka kedjan från gård till gaffel. Man kommer bland annat studera kött-, spannmåls-, grönsaksproduktionen ute på gårdarna samt hur olika metoder påverkar avkastningen och påverkan från sjukdomar, och den slutliga kvalitén på livsmedlet. Mer kan läsas om projektet på www.biofach.de

2004-07-21