Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Danska producenter hoppar av från Arla

Från och med 1 oktober i år kommer Arla Foods i Danmark ha 17 stycken färre leverantörer. Det är sju konventionella och tio ekologiska mjölkleverantörer som väljer att avsluta samarbetet med Arla Foods. Tillsammans står de för en produktion av ca 14 millioner kg mjölk per år. Alla producenterna fortsätter leverera mjölk, men till andra mejerier. Det är Arla Foods storlek och låga avräkningspriser som förorsakat missnöje hos de 17 mjölkproducenterna. De mejerier som leverantörerna väljer att ansluta sig till i stället är Mammen Mejeri, Saedager Mejeri, Tholstrup Cheese, Thise Mejeri, Grambogård och Naturmaelk. Källa: www.okologi.dk

2004-07-16