Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Sänkt producentpris på eko-ägg

I april i år sänktes priset på eko-ägg till 18 kr per kilo. Det är en överproduktion av ekologiska ägg i samband med att försäljningen sjunker under sommaren som gör att priset sänks. Det överskott av ägg som finns värderas inte högra en det överskott som finns av konventionella ägg, det vill säga 4-5 kr per kilo. Detta innebär en stor förlust för de ekologiska äggproducenterna. Marknaden för eko-ägg har inte utvecklats i samma takt som produktionen, där av överskottet av ägg. För 10 år sedan var priset på ekologiska ägg ca 20 kr kilot. Källa: Ekologiskt lantbruk

2004-07-14