Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Brist på ekologisk frukt och grönsaker

Marknaden för ekologiska grönsaker och ekologisk frukt har växt kraftigt under senare år och förväntas fortsätta att öka. Coop har som målsättning att fördubbla sin ekologiska grönsaks försäljning under 2005. Den största efterfrågan finns på potatis och lök. Efterfrågan på ärtor och bönor är stabil. Svårigheten består i att finna odlare som kan garantera leveranssäkerhet samt jämn kvalitet och volym. Samtidigt som efterfrågan varit hög under många år har lönsamheten varit svag och många odlare har lagt ner sin produktion. Detta öppnar upp för att marknaden tas över av importerade varor. Av den ekologiska frukt som konsumeras i Sverige är 90 procent importerad och 40 procent av grönsakerna. Anledningen till den stora importandelen är dels att mycket av varorna inte går att odla i Sverige men också att många av de svenska varorna tar slut redan på försommaren. Exepel på varor som ibland importeras är potatis, morötter, vitkål, äpplen, gurka och tomat. Källa: Ekologiska Lantbrukarna

2004-07-26