Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Betydande spannmålsexport 2003

De stora skördarna 2002 och 2003 resulterade i att stora volymer spannmål exporterades. Det är främst kvalitetsspannmålen, grynhavre, höstvete och vårvete som finner vägen ut ur landet. Hos den största aktören på marknaden Lantmännen/Eco Trade har den enda import som skett varit av sojaböna. På hemmamarknaden går hälften av Eco Trades försäljning till foder och den andra hälften till livsmedelsindustrin. Huvuddelen av den ekologiska spannmålen som odlas i Sverige stannar kvar på gårdarna som eget foder och når på så vis aldrig ut på marknaden. Det råder för närvarande god tillgång på ekologisk spannmål och priserna bedöms därför ligga kvar på en förhållandevis låg nivå. Högst efterfrågan finns på fodervete, kvarnvete och proteinfoder. Spannmålsodlingen i Sverige omfattar 60 000 hektar eller 5 procent av den totala spannmålsarealen. De politiska målen är 20 procent. Källa: Ekologiska Lantbrukarna

2004-07-19