Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

3400 lantbruk anslutna till KRAV

KRAV kontrollerar 226 000 hektar mark i Sverige. Av dessa är ca 18 000 hektar karensmark. Av den totala åkerarealen i Sverige utgörs 8,4 procenta av den KRAV-kontrollerade. 16,2 procent av den totala åkerarealen får miljöstöd för ekologisk odling. I dag finns 3400 lantbruk anslutna till KRAVS kontroll. KRAV kontrollerar totalt ca 3890 artiklar (KRAV 2004). Av dessa är ca hälften återcertifierade, dvs de tillverkas utomlands, kontrolleras av annat kontrollorgan men godkänns av KRAV och får KRAV-märkas. Källa: Ekologiska Lantbrukarna

2004-07-13