Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Svenska eko-marknaden växer

Den svenska eko-marknaden fortsätter växa, om än i långsammare takt än under tidigare år. Sedan 1996 har marknaden ökat med ett snitt på 25 procent per år. Under 2003 ökade marknaden med 12 procent jämfört med 2002. Värdet av den ekologiska livsmedelsmarknaden i Sverige uppskattas till ca 4 miljarder kr (IFOAM 2004). Mejeriprodukter upptar en tredjedel av marknaden och är därmed den största försäljningsgruppen. Därefter kommer frukt och grönt och på tredje plats kött och chark. Av den totala försäljningen utgör importerade varor ca 20 procent. Den största delen av de importerade varorna utgörs av bär, frukt och grönsaker. Totalt uppgår eko-marknaden till 2-3 procent av den totala marknaden. Källa: Ekologiska Lantbrukarna

2004-07-12