Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Fler större eko-enheter i Danmark

Trenden inom ekologiskt jordbruk verkar vara den samma som inom det konventionella jordbruket, det vill säga att färre enheter producerar större delen av utbudet. Danmarks Plantedirektoratet visar detta i sin årliga statistik för ekologiska lantbruk 2003 . Där kan man se att de större enheterna över 100 hektar upptar över hälften av den samlade ekologiskt brukade arealen i Danmark. Samtidigt utgör de mindre än en sjättedel av den totala arealen. Källa: Ekologiskt Jordbruk

2004-06-30