Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Danska Jylland tappar eko-areal

Den ekologiskt brukade arealen på Jylland föll det gångna året tillbaka till de nivåer som brukades under år 2000. Eko-arealen minskade där med sju procent under 2003 till 140 000 hektar. Jylland är det område som har klart störst antal ekologiska odlare i Danmark. På Sjelland och Fyn är antalet ekologiskt odlade hektar oförändrat. Detta tror man beror på närheten till Köpenhamnsområdet och den efterfrågan som finns där, men även att de eko-producenterna ofta har deltidsjordbruk och inte är lika ekonomiskt beroende av sina jordbruk. Källa Ekologiskt Jordbruk

2004-06-30