Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Färre Krav-gårdar, större arealer

Det ekologiska jordbruket går samma väg som det konventionella, mot färre enheter med större arealer. Under 2003 ökade den ekologiskt brukade arealen med 5 procent medan antalet odlare minskade med 3 procent. Drygt 100 odlare valde att lämna Krav under 2003 medan arealen som brukades ekologiskt ökade med nästan en tiondel. Vart femte hektar är betesmark. På den animaliska sidan minskade Kravgrisarna medan värphönsen ökade. Totalt ökade antalet Kravgodkända djur med 2,5 procent. Källa: Krav

2004-06-28