Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Utvecklingen stagnerar inom Svenskt eko-lantbruk

Den svenska eko-marknaden fortsatte att öka under 2003. Eko-varor för 1,6 miljarder kr såldes under 2002 jämfört med 1,5 miljarder under året före. Antalet artiklar blev däremot färre. Utvecklingen går mot att det är färre produkter som står för merparten av försäljningen. Importen av Kravgodkända livsmedel ökade kraftigt med hela 47 procent. Det betyder att det är en stor del av dessa artiklar som står för värdeökningen medan utvecklingen stagnerar inom svenskt lantbruk. Kravs intäkter från det svenska lantbruket ökade i fjol med 2 procent, vilket är en väsentligt minskad ökning jämfört med tidigare år. Detta kan jämföras med att intäkterna samtidigt ökade med 29 procent från förädling och distribution. Källa: Krav

2004-06-22