Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekologiskt ger bättre ekonomi

Det är snarats att beteckna som sensationella resultat man fått fram vid det nu avslutade Öjebyprojektet i Norrbotten. Under 12 år har jämförande försök bedrivits med 100 mjölkkor och på växtodling i anslutning till mjölkproduktion. Resultatet från projektet visar att man vid ekologisk odling har 2000 kr per hektar lägre i kostnader och ungefär lika stora skördar som vid konventionell odling. Ekonomin är bättre både för ekologiskt grovfoder och potatis, för korn är den ungefär samma som för den konventionellt odlade. Resultaten gäller för Norrbottens förhållanden. Vad det gäller mjölkproduktionen bättras siffrorna på genom att man bland annat får bättre slaktresultat för utslagskorna än vid konventionell produktion. Dessutom blir veterinärkostnaderna lägre eftersom korna drabbas av färre kalvförlamningar, klövsjukdomar och mastiter. Dessutom når man en högre produktkvalitet genom lägre kadmiumhalter Källa: Land Lantbruk

2004-06-25