Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Krav-kritik mot Swedish Meats

Krav har vid sina kontroller riktat allvarlig kritik mot slakterijätten Swedish Meats. Man har vid kontroll haft anmärkningar på alla Swedish Meats anläggningar utom mot den i Skara. Man har haft allvarliga anmärkningar på slakten av lamm i Skellefteå och man avvaktar utvecklingen i Nylens regi, vilka sedan en tid tillbaka tagit över driften av anläggningen. Kravslakten i Östersund underkändes helt, men den anläggningen är numera nedlagd. Men den kanske allvarligaste kritiken riktades mot anläggningen i Uppsala där konventionellt kött sålts som Krav. Det aktuella fallet rör tre djur från en Krav-gård vilka saknat Krav-märkning. Köttet måste då säljas konventionellt man så har inte skett. Förklaringen från Swedish Meats är att man bytt datasystem. En extra kontroll har nu lagts till så att fallet inte skall upprepas. Andra anmärkningar har varit att Kravgrisarna haft för litet utrymme och otillräckligt med grovfoder. Dessutom följer man från Kravs sida upp det alltför flitiga användandet av elpåfösaren i Uppsala. Ett användande som platschefen Kenny Thor fälts till dagsböter för. Lena Söderberg från Krav anser ändå att man haft en bra dialog med Swedish Meats och att man åtgärdat de synpunkter man haft. Framför allt anser hon att utbildningsnivån på personalen hos Swedish Meats höjts avsevärt. Källa: Land Lantbruk

2004-06-24