Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Eko-produktionen ökar i Sverige

Värdet av den svenska ekologiska livsmedelsproduktionen fortsätter att öka, rapporterar KRAV. Under 2002 uppgick värdet i grossistled till drygt 1,6 miljarder kronor, en ökning på cirka 10 procent jämfört med 2001. Försäljningsvärdet år 2002 för mejerisektionen uppgick till 522 429 638 kronor enligt KRAV:s statistik, eller 40,6 procent av det totala försäljningsvärdet för ekologiskt. Närmast i storleksordning i försäljning kommer kött och chark med 8,6procent av försäljningsvärdet, samt ägg, 6,3 procent. Antalet KRAV-certifierade restauranger har minskat på de flera håll i landet. Exempelvis fanns i Stockholm 113 restauranger år 2001, men bara 98 restauranger 2003. I Skåne minskade antalet restauranger från 22 till 18 restauranger mellan 2001 och 2003. Totalt i hela landet har antalet restauranger ökat från 282 till 270 under samma period. Källa: KRAV

2004-06-18