Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Färre eko-lantbrukare 2003

I KRAVs nya statistikverktyg står att läsa att antalet eko-producenter minskat sedan år 2002. Västra Götalands län har största antalet KRAV-producenter, 861 stycken år 2003, som tillsammans brukar 45 800 hektar mark. Antalet eko-producenter i länet har minskat sedan 2002 då 913 lantbrukare var anslutna till KRAV. I Skåne finns idag 252 KRAV-certifierade producenter och 14 450 hektar KRAV-certifierad åkermark. I Skåne har eko-producenterna blivit 16 stycken färre sedan 2002.

2004-05-24