Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

EU 10 medlemsstater och många eko-producenter fler

Tio nya medlemsstater och 75 miljoner nya konsumenter välkomnades den första maj in i europeiska gemenskapen. Statusen för ekologiskt i de nya EU-länderna varierar. I tätbefolkade Polen, med 38 miljoner innevånare, finns idag cirka 200 ekologiska livsmedelsbutiker. På Malta, med sina 0,4 miljoner innevånare finns fem ekologiska butiker. När det gäller åkermark odlas i Tjeckien cirka 6 procent ekologiskt, medan motsvarande officiellt siffra i Polen är 0,36 procent. De 0,36 procenten motsvarar dock cirka 53 000 hektar. Den ekologiskt odlade arealen i Tjeckien ökade med 8 procent från 2002 till 2003. Det är inte helt oförmodat att förutspå en stark tillväxt framöver. Källa: Biofach Newsletter

2004-05-18