Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Eko-produkter ökar globalt

Den nya rapporten The World of organic agriculture, som ges ut av IFOAM, visar att den globala marknaden för ekologiska varor ökar. Produktionen bedrivs över hela världen medan Europa och USA står för största delen av konsumtionen. Den globala marknaden för ekologisk mat och dryck uppgår nu till 170 miljarder SKR och marknaden fortsätter att öka. På den Nordamerikanska marknaden har man infört enhetlig märkning och gemensamma regler i alla stater. Detta är troligen en av anledningarna till att försäljningen ökat med 12procent under 2002 då försäljningen uppgick till nästan 90 miljarder SKR. Konsumenternas efterfrågan är fortfarande i tilltagande. Därmed kommer Nordamerika troligen stå för en stor del av den globala marknadstillväxten de kommande åren. Störst är efterfrågan i USA men även Kanada ökar sin försäljning med runt 20 procent per år, även om marknaden där är relativt liten och uppgår till ca 5 miljarder SKR. Den Europeiska marknaden, där ekologiska varor av tradition haft en stor marknadsandel, har börjat stagnera och får se sig slagen av den nordamerikanska. (Källa: The World of Organic Agriculture)

2004-06-02