Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Tillväxten för Eko-produkter stagnerar i Europa

Efter flera år av rekordsiffror för ekohandeln i Europa under 90-talet börjar marknaden uppnå en mättnadsgrad i vissa länder. Försäljningen ökade med 8 procent under 2002 och värdet uppgick till knappt 80 miljarder SKR. I Tyskland, som har den i särklass största marknaden i Europa, sjönk försäljningen under 2002 som en följd av en skandal där bekämpningsmedel var inblandat. Efterfrågan har senare återhämtat sig. I länder som Frankrike, Storbritannien och Italien, som också är stora marknader för eko-varor, börjar efterfrågan stagnera efter flera år av en tillväxt på mellan 20 och 40 procent. På den svenska liksom den danska marknaden börjar tillväxten avta, detta enligt IFOAM´s rapport The World of Organic Agriculture. Den Europeiska marknaden har traditionellt sett varit den största för eko-produkter men har nu passerats av den nordamerikanska. (Källa: The World of Organic Agriculture)

2004-06-01