Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Latinamerika och Oceanien stora eko-exportländer

I Latinamerika och Oceanien framställa en stor mängd eko-produkter som sedan finner vägen ut på världsmarknaden. I Latinamerika brukas stora arealer ekologiskt och produkterna exporteras sedan till Europa och USA. Endast 10 procent säljs på den inhemska marknaden som värderas till knappt 1 miljard SKR. Australien och Nya Zeeland är två andra stora exportländer. Frukt, kött och grönsaker är produkter som till största delen exporteras, även där till den Europeiska och Amerikanska marknaden. Marknaden i Oceanien uppgår till ca 1,5 miljarder SKR och även om tillväxten ligger på mellan 15 och 20 procent produceras långt mer än vad som konsumeras på hemmamarknaden. (Källa: The World of Organic Agriculture)

2004-06-01