Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Arla Foods fortsätter sin exportsatsning

Arla Foods hoppas kunna få fart på sin ekologiska export och fortsätter sin satsning på den internationella marknaden. Från Arlas motsäger man den från en del håll rådande uppfattningen att man slutat satsa på att exportera eko-produkter. Exporten av mejeriprodukter på eko-sidan har utgjort en blygsam del av Arlas omsättning under de senaste året. En försiktig uppskattning är att den uppgått till ca 15 miljoner kr. För några år sedan trodde man från Arlas sida att men skulle lyckas få till ett genombrott på exportsidan. Ett genombrott som ännu inte kommit. Ett glädjeämne är att man lyckats fördubbla exporten till Kanada. Man säljer också ekologisk ost till Australien och Hongkong, även där har försäljningen fördubblats. Sammantaget utgör de nämnda marknaderna ett par procent av Arlas totala export. (Källa: Okologisk Jordbrug)

2004-05-28