Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

”By Brittish” sänker den Danska eko-exporten

Den danska exporten av eko-livsmedel sjönk med 15 % under 2003. Den uppgick till ca 300 miljoner SKR under 2003. Som en av de största anledningarna anses den brittiska kampanjen ”By Brittish” vara. Den går ut på att man försöker få de engelska konsumenterna att handla inhemska varor. En kampanj som har fått stor genomslagskraft. Problem med certifiering, den generella ekonomiska avmattningen samt en kostnadsfixerad detaljhandel nämns som andra orsaker till den minskade försäljningen. Danskarna ökade däremot sin export till Sverige med 25% och den svenska marknaden är den näst största efter den engelska som behåller sin ledning även om den sjunkit med nästan 40 % under 2003 jämfört med föregående år. Trots nedgången är man positiv från danskt håll och tror på en exportökning under 2004. (Källa Okologisk Jordbrug)

2004-05-27