Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Marknadsnotis slaktsvin, maj 2004

KRAV-tillägget hålls konstant från Swedish Meats, medan grundbetalningen på griskött sänks i vecka 19. I vecka 19 sänks priset på griskött med 30 öre, vilket ger ett KRAV-grispris på 19,20 kronor.I vecka 18 låg priset för ekologiskt slaktsvin på 19,50 kronor, vilket är lägre än priset i april tidigare år. Cirka 22,40 kronor var priset år 2001, och 20 kronor år 2002. - Det är inte precis brist på färskt kött just nu, även om försäljningen av KRAV—kött har gått bra. Det som gör att vi kan hålla kvar ett högt KRAV-tillägg är att de icke ädla detaljerna idag går in i charkproduktionen. Cirka 50 procent av grisens slaktkropp är charkråvara, säger Billy Stridh, tillförselansvarig på gris.

2004-05-03