Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Tio gånger störe eko-areal i Wales

Arealen ekologiskt odlad mark i Wales, Storbritannien, ökade från 5300 hektar i April 1999 till mer än 54 000 hektar i april 2003. Den nu tio gånger så stora eko-arealen utgör idag 3,4 procent av den totala landytan. Wales Organic centre har 618 ekologiska lantbrukare slutna till sig, och 103 förädlare av ekologiskt. I Storbritannien totalt sett brukas cirka 726 000 hektar mark ekologiskt. Utvecklingen inom eko-sektorn i Wales drivs delvis på av universitetet i Wales, Aberswyth. Marknaden för ekologisk frukt och grönsaker i Wales beräknas vara värd 20 miljoner brittiska pund, och mindre än var tredje Walesare säger att de avstår från att köpa ekologiskt på grund av ett högre pris. I övriga storbritannien avstår varannan konsument från inköp på grund av prisskillnaden, enligt BBC. Källa: Biofach Newsletter, och BBC

2004-04-14