Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

GMO sprids snabbt i USA

Två tredjedelar av USA:s konventionella växtodling har någon inblandning av GMO. Det visar en ny amerikansk forskningsrapport, som fastslår att växtmaterialet till de traditionella grödorna i amerikanskt lantbruk nu genomgående är uppblandade med genetiskt manipulerat DNA. Kring hälften av majs- och sojabönsväxterna samt 83 procent av oljerapsen innehåller modifierade gener. Enligt rapporten, som producerats av Union of Concerned Scientists, är lantbrukarna ofta omedvetna om att de sår utsäde med GMO-inblandning. Källa: Biotik/ Økologi

2004-04-13