Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Eko-arealer 2003/2004

I slutet av 2003 uppgick den areal som fanns i miljöersättningen för ekologiska produktionsformer och i miljöstödet för ekologisk odling till 434 000 hektar. År 2002 var 188 543 hektar av marken KRAV-godkänd. Det innebär att 16,2 procent av Sveriges åkerareal är ekologisk. Andelen biodynamiskt odlad mark fördubblades under 2003 till nuvarande 2000 hektar på 45 gårdar. Ökningen av den biodynamiska odlingen är till stor del ett resultat av Saltå Kvarns satsning på att värva nya leverantörer. Siffrorna uppger Jordbruksverket.

2004-04-05