Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

7 miljoner till SLU-forskning om ekologiskt

I dagarna går ansökningstiden ut för forskare inom SLU som vill söka medel till forskningsprojekt om ekologisk produktion, ‘SLU:s Ekoforsk’. Medlen, 7 miljoner kronor, delas ut årligen för att förbättra möjligheterna att öka den ekologiskt odlade arealen i Sverige, berättar Björn Andersson på SLU:s fältforskningsavdelning. Den forskning som bedrivs ska generera vetenskapliga artiklar och rådgivningsmaterial. Prioriterade forskningsområden är optimering av produktionssystem med husdjur, omsättning av växtnäringsämnen och kretslopp, ekologiska odlingssystems ekologi och växtskydd och tekniska utvecklingsprojekt.

2004-03-26