Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

BioAgri testar ny produkt för vete

BioAgri har utvecklat ett nytt biologiskt medel för utsädesbehandling av vår- och höstvete. Produkten benämns tillfälligt ”BA2890”, eftersom det kommersiella namnet just nu är under registrering. Under 2003-2004 genomförs en teknisk utvärdering, där BioAgri och Lantmännen Utsäde undersöker produktens egenskaper vid storskalig utsädesproduktion. - Vi är nu i den fas av vår produktutveckling där vi noggrant vill undersöka hur den nya produkten fungerar i betningsmaskiner och uppsäckning, säger Per Widén, BioAgri. Den tekniska utvärderingen är godkänd och kontrollerad av KRAV, Statens Utsädeskontroll och KEMI. -Produkten har funnits med i fältförsök i de flesta länder i Europa. Försök pågår fortfarande för att användas i registreringssammanhang. Resultatet av dessa försök visar klart på en potential att använda produkten som alternativ till kemiska betningsmedel, berättar Per vidare. Produkten har effekter mot utsädesburna svampsjukdomar; Stinksot, Septoria och Fusarium. I år kommer flera hundra ton BA 2890-betat vår- och höstveteutsäde, bl.a. ekologiskt utsäde, behandlas och certifieras för försäljning. BioAgri räknar med att kunna lansera medlet i full skala under 2005. BA 2890 är inte avsett för enbart den Svenska eko-marknaden, utan BioAgris målsättning är att saluföra produkten som ett miljövänligt alternativ till kemiska betningsmedel. Företagets tidigare största produkt Cedomon, avsett för korn och havre, lanserades 1997 och har hittills använts på utsäde till över 1 000 000 hektar. Den nya produkten innehåller samma aktiva organism som Cedomon, en naturligt förekommande jordbakterie, men är anpassad för behandling av nakna kärnor såsom vete, råg och rågvete.

2004-04-01