Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

AOEL-kritik mot EU:s regelverk för ekologiskt

Europeiska sammanslutningen av ekologiska livsmedelsproducenter kritiserar nu i en rapport regelverket för ekologisk produktion och försäljning i Europa. I Biofachs nyhetsbrev beskrivs det ökande antalet regler som ”delvis absurda”, och författarna till rapporten menar att det är för svårt för nya företag att ta sig in på marknaden. Kritik framförs även mot reglerna om samexistens. Den kommer att fördyra ekologisk livsmedelsproduktion ytterligare eftersom eko-inustrin nu själva måste lägga pengar på att visa att deras produkter inte innehåller GMO. Experter förutspår en kostnadsökning i storleksordningen 6-17 procent. Källa: Biofach newsletter

2004-03-29