Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Grisar som ogräsbekämpare och markberedare

Inom ekologisk grishållning är det en fördel att slippa ta i anspråk åkermark till grisbete, då grisbete oftast inte går att kombinera med bidragsberättigad växtodling. Grisar kan dock vara lämpliga att använda som markberedare och ogräsbekämpare vid vallbrott eller i skogsmarker, enligt ett färskt dokumentationsprojekt. – Försäljning av tjänsten markberedning kan bli en bra företagsidé. Men det är inte alltid att den som har marken kan hålla grisar och en del av projektet gick därför ut på att hitta kanaler där mark/skogsägare och grisproducenter att få kontakt, berättade Sylvia Persson, projektledare, under EKO-dagarna i Skara. Idag finns utvecklade system för att se till att marken blir ordentligt bökad. Man behöver till exempel ett robust stängsel för hagen och ett enklare stängsel som flyttas till en gradvis större betesyta efter hand. Ett riktmärke för hur många grisar som behövs är 6-8 individer per hektar För mer information, kontakta rådgivare Sylvia Persson, Länsstyrelsen Västra Götaland.

2004-04-02