Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Oljeväxter; EKO-dagarna om sortval och sjukdomar

Talarna på EKO-dagarna var överens om att höstsådd av oljeväxter lämpar sig bäst för de flesta eko-odlare. Höstgrödan hinner oftast passera det tillväxtstadium där de är känsliga för angrepp från rapsbaggar innan dessa hunnit föröka sig på våren. Cecilia Lerenius, vätskyddscentralen, rapporterade från dokumentation utförd av ekologisk oljeväxtodling mellan 1997 och 2001. Överlag låg skördeförlusterna vanligen mellan 10 och 20 procent vid angrepp av rapsbagge. Angreppen av andra skadegörare tycks inte ha varit alltför omfattande. Hon varnar dock för att skadegörarna kan komma att öka vid ökad oljeväxtodling, och poängterar att ärter och oljeväxter bör hållas långt från varann för att undvika uppförökning av bommulsmögel. Det samma gäller troligen åkerböna och oljeväxter, men forskning saknas ännu om ekologiska växtföljder ur den aspekten. Johan Biärsjö, Svensk Raps, påpekade att det inte finns särskilt många försök gjorda på ekologiska oljeväxter och resultaten från de undersökningar som finns spretar åt olika håll. Hans rekommendation om sortval var ändå en hybridraps, sådd med stora radavstånd. Efter en kväverik förfrukt gäller det att inte så för tidigt då hybriderna är känsliga för sönderfrysning om de skjuter i höjden, varnade Johan. Ekoweb har kalkyler för höstrapsodling, se Växtföljdsoptimatorn på www.ekoweb.nu

2004-03-31