Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Raps hett på EKO-dagarna i Skara

EKO-dagarna i Skara blev som vanligt välbesökta, och kanske störst intresse visades föredragen om eko-rapsodlig. Raps är ännu en liten gröda på marknaden, men att döma av tillströmningen av publik kan arealen ekologisk raps i Sverige öka framöver. Bakgrunden till detta är regelförändringen till 100 procent ekologiskt foder 2005. Anna Björnberg, Lantmännen, säger att företaget tror sig behöva minst tredubbelt upp vad de handlar med idag av rapsfrö. Behovet av rapsprodukter styrs förstås av hur många som odlar själva eller köper in sin raps från andra kanaler. Idag är marknaden för rapsolja stabil, även om det tillfälligt kan bli brist på olja. Till djurfoder används även rapskaka och helt rapsfrö. Lantmännen erbjuder, som tidigare rapporterats på Ekoweb, prisgaranti på raps skörden 2005 med 4 kronor per kilo. Sylvia Persson, rådgivare Länsstyrelsen påpekade att rapsen som fodermedel är mest lättanvänd för flermagade djur, det vill säga främst nöt. Detta på grund av att rapsen innehåller ämnen som kan vara skadligt för enkelmagade djur vid intag om den inte först upphettas. Exempel på sådana ämnen är nitriler, som påverkar levern. Hos nötkreatur bryts ämnet ner i våmmen. Rapsen kan alltså komma att bli het framöver.

2004-03-19