Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Svante Axelsson om ekologiska mervärdesbetalningar

Att dagens ekologiska koncept kommer att utvecklas i en positiv riktning, och att eko-arealen kommer att öka, tvekar jag inte om, menar Svante Axelsson, generalsekreterare i Svenska Naturskyddsföreningen. Han påpekar att ersättningarna framöver troligen kommer att ändras från inkomststöd till ersättning för miljötjänster. - I dagsläget betalar staten och konsumenterna ungefär hälften var för mervärdena i eko-produktionen. I framtiden kommer troligen en större del att utbetalas via staten, avslutar Svante Axelsson. SNF arbetar för ekologiskt bland annat genom Bra Miljövalsmärkningen av butiker, där det i kriterierna ingår att butiken ska inneha ett visst antal KRAV-märkta artiklar inom ett antal varugrupper, exempelvis mejeri, torrvaror och frukt & grönt. Läs en intervju med Svante Axelsson på Ekoweb i vecka 16.

2004-04-13