Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

BINAB slåss mot gråmögel i eko-odlingar

BINAB, Bio-Innovation AB tillverkar biologiskt växtskydd. Fältförsök med gråmögelbekämpning med deras största produkt, BINAB TF WP, utfördes under en treårsperiod av Agrolab i Danmark. Resultaten från 1996 visar att användandet av produkten, BINAB TF WP, ökade skörden av friska bär med 23 procent jämfört med obehandlade fält. Konventionellt behandlade fält gav i försöken 5 procent högre skörd än obehandlade. – Produkterna konkurrerar effektivitets- och prismässigt sett med konventionella produkter, säger Thomas. Vårt problem har varit att få tid och kapital att räcka till för att visa att våra produkter är säkra och effektiva i konkurrens med kemiföretagens produkter. Nu möts vi med mycket mindre skepsis än för några år sedan, och det känns roligt att vi som ett av tio företag fick presentera oss på Stora Connect Västdagen i Göteborg 2003. BINAB har i utvecklings- och försöksarbetet samarbetat med bland andra Kirsten Jensen på länsstyrelsen i Västra Götaland och HS i Skaraborg. Sedan tre somrar tillbaka deltar företaget i försök där man testar olika metoder för bekämpning av potatisgroddbränna och lackskorv. Företaget har även arbetat med bekämpning av gråmögel i växthusodling, gurka och tomat, samt svampbekämpning på golfgreener. Läs mer i Ekoweb reportaget i vecka 14.

2004-03-29