Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

KRAV höjer avgifter för certifiering

KRAV kommer från och med 2004 att höja avgifterna för sina tjänster. Orsaken till höjningarna är, enligt KRAV, bland annat en allmän kostnadsökning i samhället, kostnader för ökad kontroll och dokumentation, samt insatskostnader för datorisering av vissa arbetsmoment. KRAV:s arbete kontrolleras av IFOAM, som också gradvis skärper sina krav på kvalitet och säkerhet. Prishöjningarna ska läggas på de fasta avgifterna, för att minska effekten av att de företag som har hög omsättning subventionerar övriga anslutna med höga avgifter. De rörliga avgifterna utgör idag cirka 80 procent av KRAVs intäkter. För en helt omlagd växtodlingsgård blir årsavgiften 175 kronor högre, en helt omlagd djurgård betalar 300 kronor mer. De rörliga avgifterna förblir oförändrade. Källa: www.krav.se

2003-11-11