Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Svenska eko-grisar matchar de konventionella

Enligt statistik från Swedish Meats har KRAV-produktionen utvecklats till att matcha den konventionella produktionen vad det gäller köttkvalitet. Idag skiljer det väldigt lite i köttprocent mellan produktionssätten, och det är en nödvändighet för att marknaden ska fortsätta utvecklas. Förbättringen sedan starten 1997 är stor, enligt Billy Stridh, tillförselansvarig på Swedish Meats. – Det är viktigt för producenten att utnyttja sina resurser på bästa sätt. En gris med hög köttprocent ger god merbetalning, även om foder och vård kanske kostar mer i första skedet, säger Billy Stridh. Antalet slaktade KRAV-grisar närmar sig idag den topp som nåddes år 2000. Då slaktades 17 392 grisar, och idag slaktas cirka 16 900 stycken.

2003-11-19