Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Nya jordbrukspolitiken kan bli en tuff match

Förslaget till EU:s nya jordbrukspolitik kan bli ett dråpslag för produktionen av livsmedel i Sverige. Den ekologiska produktionen kommer även den att gå igenom ett stålbad. Om dagens marknadspriser och miljöstöd står sig, ger det dock den ekologiska produktionen förutsättningar att klara sig bättre än konventionell produktion. I ett antal olika optimeringar med frikopplat gårdsstöd på Ekowebs växtföljdsoptimator ser det ut som att ingen växtföljd kan matcha alternativet att sälja av sin maskinpark och leja in en maskinstation att putsa arealen en gång per år. Naturligtvis är beräkningarna mycket osäkra då regelverket ännu ej är fastställt samt att en rad dynamiska effekter kan komma att ändra förutsättningarna påtagligt. En försiktig slutsats är att de företagare som har låga fasta kostnader och som har investerat i flexibla system på sin gård, blir vinnare. De har lättare att parera de nya villkor som kommer att uppstå med den nya politisken.

2003-11-10