Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Lupiner gladare av ympning

En av förutsättningarna för en god lupinskörd är att lupiner får en god start. Det betyder först och främst en lyckad ympning av fröet, frö av god kvalitet och en god plant-etablering. Uttalandena baseras på en studie utförd av danska Landbohøjskolen. Tjugo ekologiska lantbrukare deltog i studien, där man bland annat testade resultaten av ympning på lupiner. Ympningen visade sig i de flesta fall ge en tidigare och kraftigare utveckling av plantan, samt i genomsnitt en 30-procentig ökning av skörden. Ympningen är nödvändig i de fall lupinbakterien inte finns naturligt i jorden i tillräcklig mängd, något man bara kan vara säker på om Lupin odlats under det senaste året. Redan i juli kunde man se en skillnad mellan ympade och obehandlade växter. Rötterna på de ympade plantorna hade fler bakterieknölar, plantorna var högre och vägde cirka 50 procent mer än obetade. Ympmedlet ska vara särkilt framtaget för lupiner. En annan observation av studien var att fröna inte får sås för djupt. För mer information om försöken, se http://proteiner.okoland.dk Källa: Økologisk Jordbrug

2003-11-18