Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

IFOAM-EU föreslår GMO-certifiering

I ett positionspapper från det europeiska eko-lantbrukets samorganisation IFOAM-EU, föreslås en obligatorisk certifiering av alla GM-odlare. Certifieringen skulle för lantbrukaren innebära noggrann bokföringav alla grödor, och noggranna kontroller. I förslaget om "samexistens" mellan GM-grödor och vanligt jordbruk, togs även frågan upp om skadeståndsansvar och tröskelvärden för oavsiktlig förorening. Källa: Veckans Ekolantbruk

2003-11-05