Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Uppskjutna KRAV-krav på miljöledningssystem

I KRAV:s regelverk står att från och med 2004 sker ett successivt införande av miljöledningssystem för den KRAV-anslutna produktionen. I ett första skede förväntades lantbrukaren visa upp en växtnäringsbalans, en markkartering och en växtodlingsplan. I dagsläget har dock KRAV ingen färdig plan för vilka krav som kommer att ställas. - Vi har en växtnäringsgrupp som arbetar med frågorna just nu. Eftersom regelverket inte är färdigarbetat på den här punkten kommer inga förändringar att ske för lantbrukaren under 2004, säger Katinka Lövberg för KRAV. Däremot kommer kraven på miljöarbetet att skärpas för förädlingsföretag. Från 2004 ska det finnas tydligt uppsatta mål för miljöarbetet inom ett förädlingsföretag. Målen skall även följas upp. KRAV:s kontrollanter rapporterar om eventuella tillkortakommanden, och för den lantbrukare som inte klarar att ta fram en plan kan följden bli ett skriftligt påpekande från kontrollorganisationen eller någon form av avgift. KRAV arbetar just nu på en lista med kriterier som är viktiga att beakta inom respektive produktionssätt, enligt KRAV:s Kåre Valberg.

2003-11-05