Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Priset upp på danska eko-ägg

Priset på danska ägg har stigit kraftigt under 2003 enligt statistik från Fødervare økonomisk institut. Danska äggproducenter fick i augusti i år i snitt 19,52 svenska kronor betalt per kilo ägg. Det danska ägg-packeriet Danägg betalade sina ekologiska leverantörer i genomsnitt motsvarande 17,98 svenska kronor per kilo ägg under 2002. Sedan 2001 har dansk eko-äggproduktion gått trögt på grund av ett överskott av ägg och höjda foderpriser. Prisökningen i år är bland annat ett resultat av att Danäggs leverantörer reducerat invägningen. Importen från bland annat Holland har också blivit dyrare. Detta har höjt äggpriserna generellt. En annan förklaring till prishöjningarna är att nya raser är bättre på att leverera ägg av rätt storlek, vilket garanterar högre avräkningspris. Källa: Økologisk Jorrdbrug

2003-11-04