Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Beröm till ekoföretagare

Ekologiska företagare klarar sig ovanligt bra som nyetablerade, enligt Jens Vestergard, lektor på danska Handelshojskolen. Han har synat ett antal ekologiska företag i ett projekt som offentliggjordes i oktober. Det är främst mellanledet mellan producent och konsument, det vill äga förädlings- och distributionsföretag, som kollats i studien. - Ekologiska livsmedel inte var någon helt ny marknad, utan konkurrerade med konventionella produkter. Livsmedelsmarknaden är tuff att etablera sig på. Dessutom var ekologiskt lantbruk en ny produktionsmetod som har behövt utvecklas mycket efter vägen. Generellt brukar hälften av de nystartade företagen i en bransch försvinna inom loppet av bara några få år, och efter 10 år är det bara cirka 30 procent kvar. Ur det perspektivet har de studerade företagarna klarat sig ovanligt bra, säger Jens Vestergaard. Vestergaard betonar att studien inte är vetenskaplig utan att han försökt skapa sig en bild ”företagslandskapet”. Han menar också att den danska ekologiska branschen har passerat experimentstadiet och nu måste in på den fullvuxna marknaden, där ekonomin kommer att anpassas mer och mer efter marknadskrafterna. - - I det här stadiet måste man ha mer än bara ”Ø”-märket (motsv. KRAV) att erbjuda för att få ekonomi i företagen, avslutar Jens Vestergaard. Källa: Økologisk Jordbrug

2003-10-28