Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Eko-producenter missgynnade i salmonellaarbete

Ekologiska fjäderfäproducenter kommer inte att kunna delta i den frivilliga delen av jordbruksverkets program för salmonellakontroll. Detta eftersom djuren går ute. Deltar man i den frivilliga delen av programmet sponsras detta till 20 procent av Jordbruksverket. Den obligatoriska delen av kontrollen sponsras till 50 procent. - För närvarande beräknas statens saneringskostnader för salmonelladrabbade äggproducenter nästa år ligga på 40 -50 miljoner kronor, då de senaste 4-5 värphönsbesättningarna blivit mycket dyrare. Kostnaden för 2001 var 14 miljoner och 2002 10 miljoner. Kostnaden varierar från år till år, det beror på vilka typer av besättningar som drabbas. Även utomhusytor går att sanera, enligt Pia Gustafsson, Jordbruksverket. Än har inga ekologiska hönsgårdar drabbats av salmonella.

2003-10-17