Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Färre eko-lantbrukare i Italien

Antalet ekologiska lantbrukare i Italien har sjunkit från 60 509(2001) till 55 902(slutet av 2002), enligt rapporter från Bio@gricultura Notizie. Anledningen är troligen nedskärningar i bidraget till ekologisk produktion. I italien finns nära 2 000 industrier, 4 300 förädlingsföretag och 155 importfirmor som sysslar med eko-livsmedel. En minskning i antalet ekologiska gårdar och en ökning av antalet förädlare och importfirmor kan noteras jämfört med föregående år. Den ekologiska arealen uppgår till 1 168 212 hektar, och större delen av dessa återfinns I södra delarna av landet; Sicilien, Sardinien och Calabria. Förädlingsföretagen och industrierna finns i högst koncentration i norra delen av landet. Källa: Biofach newsletter

2003-10-16