Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ökade eko-resurser i budgetproposition

I Jordbruksdepartementets del i budgetpropositionen görs flera ekologiska satsningar inför 2004. Bland annat ges ett permanent anslag på 7 miljoner till Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) för användning inom fältforskning. Forskningsrådet FORMAS tilldelas 23 miljoner kronor för forskning om ekologisk produktion. - Nu stärks miljösatsningarna inom jordbrukets och fiskets områden. Med de nya resurserna kan vi göra insatser för ekologsk produktion och fiskevård, säger jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist. Fem miljoner i permanent anslag beviljas också Centrum för ekologiskt lantbruk, (CUL) som har till uppgift att samordna forskningsinsatser för ekologiskt jordbruk. Källa: jordbruk.regeringen.se

2003-10-01