Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Krassliga åkerbönor

Åkerbönan har tidigare setts som en väldigt ”frisk” gröda i jämförelse med tex. ärt. Den är mycket användbar i ekologiska foderblandningar till mjölkkor, och samodlas ofta med vårvete. Det gångna året har man dock sett en annan bild av grödans utveckling. I Västra Götaland syntes fält redan i augusti där grödan blivit brun av svampangrepp. Baljsättningen försämrades och nedvissningen kom också den ovanligt tidigt. - Det är viktigt att vi blir observanta på lämplig växtföljd för åkerbönan, och grödans känslighet för sjukdomar. Orsaker till att åkerbönan angripits så pass hårt i år kan även vara en ovanligt gynnsam väderlek för tillväxt av sporer, säger Katarina Holstmark, rådgivare på Länsstyrelsen i Skaraborg.

2003-09-18